cisticka odpadovych vod, kotle, vodarenstvo, kosice | vokur s.r.o.

Čistiarne odpadových vôd

Prečo čistiareň odpadových vôd?

pretože voda znamená život

Domové čistiarne odpadových vôd slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov, obytných budov, skupín domov a zo zdrojov odpadových vôd, kde sa produkuje splašková odpadová voda. Vyčistenú odpadovú vodu je ďalej možné vypustiť do povrchových alebo podzemných vôd, resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene, alebo ju po filtrácii použiť v toaletných splachovačoch.

Porovnávanie nákladov:

Uvádzame porovnanie nákladov pri prevádzke ČOV v porovnaní s prevádzkou žumpy. V uvedenom porovnaní sme uvažovali so stvorčlennou rodinou a priemernou spotrebou vody 135l / 1 osobu / 1 deň.

Čo je výhodnejšie?

 Žumpa [8 m3]

Domová ČOV [AT 6]

Vývoz fekálií

1 rok

960 €

1 rok

0 €

10 rokov

9600 €

10 rokov

0 €

Spotreba el. energia

1 rok

0 €

1 rok

40 €

10 rokov

0 €

10 rokov

400 €

Finančné zaťaženie

1 rok

960 €

1 rok

40 €

10 rokov

9600 €

10 rokov

400 €

Návratnosť investície:

Uvádzame porovnanie nákladov pri kúpe a prevádzke ČOV v porovnaní s prevádzkou žumpy. V uvedenom porovnaní uvádzame rozdiel nákladov prevádzky žumpy a kúpy ČOV na splátky a jej náklady na prevádzku po dobu 10 rokov.

Kúpa ČOV na splátky a náklady na prevádzku

Obdobie

Cena ČOV

Počet splátok / splátka

Prevádzka spot. el. en.

Spolu

1 rok

1 199 €

11 / 119,9 €

40 €

1 358,90 €

10 rokov

1 318,90 €

400 €

1 718,90 €

Náklad na prevádzku
žumpy

Vývoz fekálií
mesačne

Vývoz fekálií
1 rok

vývoz fekálií
10 rokov

Spolu

80 €

960 €

9 600 €

9 600 €

Ušetrené náklady
pri 10 ročnej prevádzke

7 881,10 €

Prečo s našou spoločnosťou?

Nakoľko máme bohaté skúsenosti s čistiarňami odpadových vôd sme ideálným partnerom pre spoluprácu so širokou škálou zákazníkov - individuálnymi klientmi či firmami**

MOŽNÁ PLATBA FORMOU SPLÁTOK

Naša spoločnosť našla dostupné riešenie pre domácnosti, ktoré nedisponujú dostatočnými finančnými prostriedkami na kúpu a montáž čistiarní odpadových vôd.

Čistiareň odpadových vôd podľa individuálneho odborného posúdenia

Po zistení počtu osôb v domácnosti našim pracovníkom sa konkretizuje vyhovujúci typ a zistia všetky skutočnosti a náklady spojené s kúpou a montážou čistiarne odpadových vôd.

** možnosť financovania montáže, alebo produktov na splátky pre právnické osoby nie je možná.