cisticka odpadovych vod, kotle, vodarenstvo, kosice | vokur s.r.o.

VOKUR, spol. s r.o. začala na slovenskom trhu pôsobiť od júla 1997 ako súkromná spoločnosť fyzickej osoby. Už od svojich začiatkov bolo naším cieľom poskytovať služby v oblasti vodoinštalatérstva, kúrenárstva a plynoinštalatérstva.

Napredovanie spoločnosti si vyžiadalo investície do technického vybavenia a kvality ľudských zdrojov, čo si vyžiadalo zmeny vo fungovaní spoločnosti. Preto sa v apríli 2008 spoločnosť ako fyzická osoba transformovala na právny subjekt pod názvom VOKUR, spol. s r.o. so všetkými pôvodnými záväzkami.

Jedným z prvoradých cieľov spoločnosti bolo rozšírenie pôsobnosti a okruhu ponúkaných služieb. Od začiatku roka 2011 sme rozšírili svoju pôsobnosť o dodávku a montáž čistiarní odpadových vôd pre obytné budovy a priemysel. Taktiež v priebehu roka 2011 sme rozšírili svoju pôsobnosť o stavebnú, strojársku a zámočnícku činnosť.

V súčasnosti je VOKUR, spol. s r.o. obchodná spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je dodávka, montáž a servis v oblasti:

Hlavným cieľom spoločnosti VOKUR, spol. s r.o. je vybudovanie kvalitných a serióznych vzťahov so zákazníkmi. Kvalita vykonaných prác a spokojnosť zákazníka sú u nás na prvom mieste. Na základe dlhoročných skúseností je naša spoločnosť ideálnym partnerom pre riešenia v daných oboroch.

Ilustračný obrázok - VOKUR spol. s.r.o. - voda, kúrenie, stavny, servisIlustračný obrázok - VOKUR spol. s.r.o. - voda, kúrenie, stavny, servis