cisticka odpadovych vod, kotle, vodarenstvo, kosice | vokur s.r.o.

Čistiarne odpadových vôd

Od 01.03.2023 prestala naša spoločnosť predávať a servisovať Čistiarne odpadových vôd.

V prípade servisu alebo kúpy ČOV kontaktujte priamo výrobcu AQUATEC