cisticka odpadovych vod, kotle, vodarenstvo, kosice | vokur s.r.o.

Čistiarne odpadových vôd

Prečo čistiareň odpadových vôd?

pretože voda znamená život

Domové čistiarne odpadových vôd slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov, obytných budov, skupín domov a zo zdrojov odpadových vôd, kde sa produkuje splašková odpadová voda. Vyčistenú odpadovú vodu je ďalej možné vypustiť do povrchových alebo podzemných vôd, resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene, alebo ju po filtrácii použiť v toaletných splachovačoch.

Porovnávanie nákladov:

Uvádzame porovnanie nákladov pri prevádzke ČOV v porovnaní s prevádzkou žumpy. V uvedenom porovnaní sme uvažovali so stvorčlennou rodinou a priemernou spotrebou vody 135l / 1 osobu / 1 deň.

Čo je výhodnejšie?

 Žumpa [8 m3]

Domová ČOV [AT 6]

Vývoz fekálií

1 rok

960 €

1 rok

0 €

10 rokov

9600 €

10 rokov

0 €

Spotreba el. energia

1 rok

0 €

1 rok

40 €

10 rokov

0 €

10 rokov

400 €

Finančné zaťaženie

1 rok

960 €

1 rok

40 €

10 rokov

9600 €

10 rokov

400 €

Čistiareň odpadových vôd podľa individuálneho odborného posúdenia

Po zistení počtu osôb v domácnosti našim pracovníkom sa konkretizuje vyhovujúci typ a zistia všetky skutočnosti a náklady spojené s kúpou a montážou čistiarne odpadových vôd.

** možnosť financovania montáže, alebo produktov na splátky pre právnické osoby nie je možná.