cisticka odpadovych vod, kotle, vodarenstvo, kosice | vokur s.r.o.

Kotle

Prečo výmena kotla?

Na vykurovanie sa v domácnosti spotrebuje až 60 % z celkovej spotreby energie, čo výrazne zaťažuje domáci rozpočet. Vzhľadom na stále stúpajúce ceny energií je dôležité si vybrať ideálne riešenie individuálne.

Nové kondenzačné kotle spĺňajú prísne ekonomické a ekologické kritériá požadované v rámci EU na tepelné zdroje. Sú v porovnaní s klasickými modernými kotlami úspornejšie v spotrebe zemného plynu (rozdiel až 30 %). Z enviromentálneho hľadiska zaťažujú životné prostredie podstatne nižšími emisiami plynov COx a NOx.

Pre výpočet úspory spotrebovaného zemného plynu kliknite sem

Prečo s našou spoločnosťou?

Nakoľko máme bohaté skúsenosti s vykurovacou technikou sme ideálnym partnerom pre spoluprácu so širokou škálou zákazníkov - individuálnymi klientmi či firmami**

Tiež ponúkame kompletnú inštaláciu a rekonštrukciu ústredného vykurovania a taktiež vodovodu a kanalizácie.

MOŽNÁ PLATBA FORMOU SPLÁTOK

Naša spoločnosť našla dostupné riešenie pre domácnosti, ktoré nedisponujú dostatočnými finančnými prostriedkami na kúpu a výmenu vykurovacách zariadení. 

Kotle podľa individuálneho odborného posúdenia

Po identifikácii potrieb zákazníka našim pracovníkom sa vypracuje individuálna projektová dokumentácia na základe ktorej sa zistia všetky skutočnosti a náklady spojené s kúpou a montážou vykurovacieho zariadenia.

** možnosť financovania montáže, alebo produktov na splátky pre právnické osoby nie je možná.

Aké druhy kotlov poznáme?

Plynové kotle môžeme rozdeliť následovne: 

  • klasické
  • nízkoteplotné
  • kondenzačné

Podľa umiestnenia ich delíme na stacionárne a závesné. Kotle sú určené buď iba na vykurovanie, alebo aj na prípravu teplej vody. Podľa spôsobu prípravy teplej vody rozoznávame kotle:

  • s prietokovým ohrevom teplej vody
  • so zabudovaným zásobníkom teplej vody
  • s možnosťou pripojenia nepriamo výhrevného zásobníka teplej vody

Aký je rozdiel medzi klasickým, nízkoteplotným a kondenzačným kotlom?

Klasický kotol je navrhnutý pre prevádzku so suchými spalinami. Najnižšia dovolená teplota vstupnej vody do kotla je obmedzená hodnotou 60°C. Teplota spalín býva v rozsahu 120 až 180 °C. Pri napojení na vykurovaciu sústavu musí byť za kotlom osadené zariadenie pre zabezpečenie dostatočne vysokej teploty vstupnej vody (spiatočky), aby nedochádzalo ku kondenzácii vlhkosti z vodnej pary obsiahnutej v spalinách a následne k nízkoteplotnej korózii teplovýmennej plochy v mieste zaústenia vstupu vody do kotla. Energia zemného plynu spaľovaného v týchto kotloch je využitá na približne 80 %.

Nízkoteplotný kotol je navrhnutý pre prevádzku so suchými spalinami, pričom môže pracovať i s teplotami vstupnej vody do kotla 35 až 40 °C. Za určitých podmienok môže v kotle dochádzať ku kondenzácii, preto musí byť teplovýmenná plocha zhotovená z materiálu odolnejšieho proti korózii. Väčšinou ide o liatinové článkové kotle. Teplota spalín býva v rozsahu 90 až 140°C. Napojenie na vykurovaciu sústavu môže byť priame bez zmiešavacích armatúr s priamym riadením výkonu kotla podľa vonkajšej teploty. Využitie energetického obsahu spaľovaného zemného plynu sa pohybuje na úrovni 83 %.

Kondenzačný kotol je navrhnutý pre kondenzačnú prevádzku, čo znamená, že priamo v kotle má dochádzať ku kondenzácii vlhkosti z vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Preto musí byť teplovýmenná plocha zhotovená z materiálu plne odolného korózii. Používa sa nerezová oceľ, alebo hliníkovo - horčíková zliatina. Kondenzát z kotla musí byť trvalo odvádzaný. Využitím kondenzačného tepla sa znižuje spotreba plynu. Teplota vstupnej vody do kotla nie je obmedzovaná. Teplota spalín je v rozsahu 40 až 90°C v silnej závislosti na teplote vstupnej vody tepelnej sústavy a tiež na okamžitom využití kotla. Keďže teplota spalín je nízka a nestačila by pre vytvorenie dostatočného ťahu v komíne, a tým k bezpečnému odvodu spalín, musí byť v kondenzačnom kotle vzduchový, alebo spalinový ventilátor. Spaliny vstupujúce do komína sú mokré. Preto komínová konštrukcia musí odolávať vlhkosti a taktiež vnútornému pretlaku. Kondenzačné kotle, vďaka svojej konštrukcii umožňujúcej využiť aj kondenzačné teplo spalín, dokáže využiť energiu spaľovaného zemného plynu až na 97%.